1 2 3 4 5 6

Uzņēmumam, kas ir uzsācis savu darbību obligāti ir jāizvērtē un jāparedz grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, tāpēc mēs piedāvāsim tieši Jums vispiemērotāko risinājumu turpmākai grāmatvedības uzskaitei. Grāmatvedības politika un metodika ir kārtība, kādā uzņēmums kārto grāmatvedības reģistrus, dokumentē, novērtē un uzskaita saimnieciskos darījumus, mantu, saistības, izejvielu un citu krājumu izlietojumu.
Grāmatvedības politikas izstrāde galvenokārt paredz:

  • Grāmatvedības uzskaites kārtošanas pamatprasības
  • Kārtību kādā uzņēmums veic saimniecisko darījumu atspoguļošanu grāmatvedības reģistros
  • Grāmatvedības posteņu uzskaites kārtību
  • Ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību
  • Gada pārskata sastādīšanas modeli
« Grāmatvedības pakalpojumi | Uzņēmumu reģistrācija »